( ... items )

Mezinárodní krajanský festival

You are here: Domů » Další projekty sdružení
Sobota 17. Listopad 2018

Krajanský festival 2012

Další projekty sdružení Sedm paprsků

Email Tisk PDF

Pestrý svět

Záměrem projektu je přiblížit veřejnosti osudy českých krajanů v Norsku, kteří odešli v různých dobách z území dnešní ČR a dále osudy migrantů kteří do ČR přišli trvale žít. Během realizace budou vyrobeny a odvysílány ČT dva dokumenty, 6 novinových článků a 10 rozhlasových reportáží, které diváky seznámí s osudy osob, které v určité fázi svého života byly, nebo stále jsou migranty. Na vybraných školách probíhají diskuze s žáky a výstupem bude nová metodika práce s rozvojem multikulturního smýšlení dětí a mládeže. http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1786&showDisabled=true

Manažerem své budoucnosti (kurzy přípravy na budoucí povolání)

Náš program je určen všem, kteří již několik let nepracují z důvodu nemoci, úrazu, zdravotního postižení, péče o dítě nebo péče o blízkou osobu,odlišné etnické či národnostní menšiny. A také všem těm kteří, pomalu ztrácejí důvěru v lepší budoucnost, protože už zapomněli, jaké je být úspěšný ve své profesi a mít radost z dobře vykonané práce

Manažerem svého stáří

Program Manažerem svého stáří podporuje aktivní život seniorů. V rámci tohoto programu organizujeme: Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé, vlastivědné vycházky po Praze a okolí, návštěvy divadel a kulturních pořadů, kurzy automasáže, kurzy šikovných rukou, přednášky o zdravém způsobu života, besedy se zajímavými osobnostmi. Senioři, jejichž zálibou je hudba se připojili k pěveckému sboru Camera Chabra.

Pěvecký sbor Camera Chabra

Pěvecký sbor CAMERA CHABRA byl založen jako organizační jednotka Občanského sdružení Sedm paprsků.Sbor vede Profesor Lubomír Mátl. V repertoáru souboru jsou jak české národní písně, tak i duchovní hudba.Opakovaně jsou pořádány koncerty k významným duchovním výročím a k církevním svátkům .Každoroční turné za krajany se pro sbor stalo již tradicí. Cílem těchto zájezdů je výuka vícehlasných českých národních písní v různých krajanských komunitách, které vyvrcholí společným koncertem na závěr. O jedné takové cestě realizované v r. 2006 byl natočen, ve spolupráci s ČT, dokumentární film Cesta srdce.

Krajanský dialog

Každoročně opakujeme tuto akci nejen na Ukrajině, ale podle požadavků krajanů navštěvujeme s podobným programem další místa , kde čeští krajané žijí. Spolu s námi byl v roce 2006 na Ukrajině také televizní štáb a tak vznikl o našem projektu dokumentární film nazvaný Cesta srdce, který vysílala Česká televize 17.1.2007 na ČT2. Povídání o našem projektu si můžete také přečíst v článcích na www.radio.cz , na www.krajane.net a v mnoha číslech Českého dialogu.

Integrace cizinců

Projekt pomáhá cizincům t.zv.třetích zemí ve výuce češtiny, v sociokulturní orientaci, v právní orientaci, v zajištění práce, v řešení základních právních problémů , v případě potřeby poskytujeme asistenci.

Půjčovna zdravotních pomůcek

Půjčovna zdravotních pomůcek spojená s poradnou vznikla již v roce 1998. Od roku 1997 jsme poskytovali poradenství osobám se zdravotním postižením a pečujícím a právě v této poradně jsme zhruba po roce existence zjistili, že osobám se zdravotním postižením a seniorům chybí zdravotní pomůcky, aby mohli žít plnohodnotným životem. Začali jsme zjišťovat příčiny nedostatku zdravotních pomůcek pro klienty a hledat možnost, jak tento nedostatek napravit. Nyní dovážíme zdravotní pomůcky ze Švédska.

Vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením¨

Projekt, který realizujeme již od roku 1997, je zaměřen na vzdělávací aktivity, přednášky, semináře, workshopy, na výměnu zkušeností mezi odborníky pečujících profesí pracujících s osobami se zdravotním postižením a jejich partnery ze zemí EU . Každoročně se zaměřujeme na určité téma, např.Pečující rodina, Pečující komunita, Pečující Evropa, Komunikace pacienta s lékařem, atd. a po celý rok na toto téma pořádáme semináře, přednášky workshopy, případně odborné stáže pro laickou i odbornou veřejnost.